Προφίλ
banner image

 

Γραμματικός Αναστάσιος
Θεραπευτικό Κέντρο Ιατρικού Βελονισμού Καρδίτσα


 

Στο Κέντρο Ιατρικού Βελονισμού, ακολουθώντας τη σύγχρονη Ιατρική μεθοδολογία, σε συνδυασμό με την κατάρτιση στη θεραπευτική τεχνική του Βελονισμού, σκοπεύουμε στην αντιμετώπιση του ανθρώπου ως σύνολο, με στόχο την Ευεξία και την προαγωγή της Υγείας.

Ο βελονισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με αναφερόμενη ηλικία περί τα 3000 έτη.

Σύγχρονες νευροφυσιολογικές μελέτες της κλασικής ιατρικής έχουν καταδείξει την ύπαρξη των σημείων βελονισμού και την ιδιαίτερη δομή τους. Έχει αποδειχθεί η δράση του βελονισμού στον έλεγχο του πόνου, το ανοσοποιητικό σύστημα, την ενδοκρινολογική ομοιόσταση καθώς και η θεραπευτική του ικανότητα σε πληθώρα παθήσεων, μέσω της ενεργοποίησης συγκεκριμένων κέντρων του εγκεφάλου.

Πρέπει να τονιστεί ότι ο βελονισμός δεν αποτελεί απλά μια εναλλακτική μέθοδο αντιμετώπισης συμπτωμάτων, με περιορισμένη και παροδική δράση. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση, που στοχεύει στον άνθρωπο ως σύνολο και όχι μόνο στο σύμπτωμα. Τα αποτελέσματά του είναι αθροιστικά και έχουν μακροπρόθεσμη δράση.

Αντίθετα με άλλες εναλλακτικές θεραπείες, ο βελονισμός δεν έρχεται σε αντίθεση με την "δυτική" ιατρική. Συμπληρώνει και συνδυάζεται με την κλασική ιατρική θεραπευτική.

Για το λόγο αυτό αποτελεί τη μόνη συμπληρωματική μέθοδο, η οποία έχει ενταχθεί ευρέως σε αρκετά σύγχρονα δημόσια συστήματα υγείας.  

Σύμφωνα με την κινέζικη ιατρική μέσα στον κάθε άνθρωπο κυκλοφορεί ενέργεια -η ενέργεια Qi (προφ. τσι)-. Αυτή ρέει μέσα από νοητά κανάλια που ονομάζονται μεσημβρινοί. Κατά μήκος τους βρίσκονται τα σημεία βελονισμού. Η απρόσκοπτη ροή της ενέργειας είναι μείζονος σημασίας για την ομαλή λειτουργία των οργάνων και των συστημάτων του σώματος. Όταν η ενεργειακή ισορροπία διαταραχθεί τότε εμφανίζονται διάφορες παθήσεις.

Η τοποθέτηση αποστειρωμένων βελονών-ακίδων μιας χρήσεως (διατομής ανθρώπινης τρίχας), σε προκαθορισμένα σημεία, απελευθερώνει τη ροή της ενέργειας και επαναφέρει την ισορροπία στον οργανισμό, έχοντας άμεσο και απώτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.