Ηλεκτροβελονισμός
banner image

Πρόκειται για μία τεχνική βελονισμού, με την οποία διεγείρουμε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές υπεύθυνες για την διαταραχή του ασθενούς. Οι βελόνες, οι οποίες είναι τοποθετημένες σε αυτές τις περιοχές συνδέονται με ένα ειδικά κατασκευασμένο μηχάνημα (συσκευή ηλεκτροβελονισμού) το οποίο παράγει ήπιο ηλεκτρικό ρεύμα με συγκεκριμένη συχνότητα. Ανάλογα με την συχνότητα του ρεύματος, το οποίο χρησιμοποιείται στον ηλεκτροβελονισμό παράγονται διαφορετικές ουσίες σύμφωνα με το θεραπευτικό πλάνο.

Οι ενδείξεις του ηλεκτροβελονισμού είναι ο οξύς και ο χρόνιος πόνος καθώς επίσης και κάποιες συγκεκριμένες διαταραχές. Το ιατρικό ιστορικό είναι απαραίτητο για την επιλογή των παραμέτρων της θεραπείας.

Η χρήση του ηλεκτροβελονισμού αντενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής έχει υλικά οστεοσύνθεσης, αντλίες ή βηματοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται η εφαρμογή του απλού βελονισμού με εξίσου πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα.